A.N.I.A.R. - “Numai impreuna vom reusi !”

Asociatia Nationala a Instructorilor Auto din Romania. Str.Horia Macelariu, Nr.23-25, Sector 1, Bucuresti, Tel : 0722.748.647; Fax: 0318.155.806; E-mail: dmarciulescu50@yahoo.com


  Proiect Lege privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Instructorilor Auto din Romania

  Distribuiţi
  avatar
  Admin
  Admin

  Mesaje : 101
  Puncte : 284
  Data de inscriere : 07/03/2010
  Varsta : 67
  Localizare : Bucuresti

  Proiect Lege privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Instructorilor Auto din Romania

  Mesaj  Admin la data de Vin Aug 27, 2010 2:25 pm

  PROIECT LEGE

  privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Instructorilor Auto din Romania


  CAP. I
  Dispozitii generale


  Art. 1 - Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Instructorilor Auto din Romania.
  Art. 2 - (1) Au dreptul sa exercite profesia de instructor auto:
  a) cetatenii romani;
  b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state din Spatiul Economic European, prin stabilire in Romania sau in regim de servicii temporare;
  c) cetatenii din alte tari cu care Romania are conventii bilaterale in domeniu.
  (2) Exercitarea profesiei de instructor auto – profesor de legislatie rutiera cu drept de libera practica se face de catre persoanele prevazute la alin. (1), care au absolvit o institutie de invatamant superior de specialitate, cu diploma de licenta in transporturi rutiere sau asimilata, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii.
  (3) Exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica se face de catre persoanele prevazute la alin. (1), care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat sau au absolvit o scoala de maistri in specialitatea transporturi auto, intr-o institutie de invatamant acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii.
  Art. 3 - Instructorul auto cu drept de libera practica se supune, in exercitarea profesiei, prevederilor legislatiei nationale, europene si internationale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.
  Art. 4 - (1) Instructorul auto cu drept de libera practica isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea acestuia.
  (2) Confidentialitatea actului de instruire auto este protejata prin lege si este o obligatie a oricarui instructor auto.
  Art. 5 - Instructorul auto cu drept de libera practica desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:
  a) pregatirea practica si teoretica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere care se desfasoara conform orarului intocmit pe baza planului de invatamant;
  b) instructorul auto – profesor de legislatie rutiera are dreptul de a sustine pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, precum si dreptul de a efectua pregatirea teoretica la toate disciplinele teoretice prevazute in planul de invatamant, cu exceptia disciplinei “primul ajutor”, corespunzator categoriilor/subcategoriilor pentru care este atestat;
  c) instructorul auto are dreptul de a sustine pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, precum si dreptul de a efectua pregatirea teoretica la disciplina controlul si intretinerea autovehiculelor, corespunzator categoriilor/subcategoriilor pentru care este atestat.
  Art. 6 - Exercitarea profesiei de instructor auto se desfasoara:
  a) in sectorul privat, in regim salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor reglementari si acte normative in vigoare;
  b) in sectorul public, in care instructorii auto au, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiei respective.

  CAP. II
  Exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica


  Sectiunea 1
  Dobandirea si exercitarea dreptului de libera practica

  Art. 7 - (1) Dreptul de libera practica implica exercitarea activitatilor prevazute la art. 5 si
  asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea actului profesional in raport cu beneficiarii serviciilor de instruire auto, cu respectarea reglementarilor specifice in domeniu.
  (2) Dreptul de libera practica se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a codului personal din Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania, concomitent cu aplicarea parafei proprii.
  Art. 8 - (1) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) dobandesc atestatul de libera practica in conditiile prezentei legi. Dobandirea atestatului atrage inscrierea in Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania.
  (2) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), atestate ca instructori auto de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene si ale celorlalte state din Spatiul Economic European, dobandesc dreptul de libera practica in urma recunoasterii profesionale, in conformitate cu dispozitiile legii speciale si ale normelor europene in domeniu.
  (3) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), care presteaza servicii temporare, au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Camera Instructorilor Auto din Romania, acestea fiind exceptate de la procedura atestarii, precum si de la obligativitatea inscrierii in Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania sau de la plata unei taxe administrative. In acest caz se aplica o procedura simplificata, stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  Art. 9 - Atestatul de libera practica se elibereaza pe baza normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si a starii de sanatate certificate.
  Art. 10 - In functie de competenta si experienta profesionala ale solicitantului, se poate acorda una dintre urmatoarele forme de atestare:
  a) atestatul de libera practica pentru activitate in conditii de supervizare, pentru instructorii
  auto fara experienta in domeniul respectiv;
  b) atestatul de libera practica in regim de asociere, pentru instructorii auto care lucreaza in colective profesionale;
  c) atestatul de libera practica autonoma, pentru instructorii auto care intrunesc criteriile de competenta si experienta profesionala stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  Art. 11 - Atestatele prevazute la art. 10 lit. a) si b) pot fi revizuite, la cerere, dupa minimum un an.
  Art. 12 - Controlul si supravegherea modului de exercitare a profesiei de instructor auto cu drept de libera practica se fac in conformitate cu prevederile prezentei legi.

  Sectiunea a 2-a
  Forme de exercitare a profesiei de instructor auto cu drept de libera practica

  Art. 13 - (1) Pentru exercitarea profesiei, instructorii auto cu drept de libera practica pot infiinta, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau isi pot desfasura activitatea in temeiul unor contracte de munca, potrivit legii.
  (2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, instructorii auto cu drept de libera practica pot angaja salariati, in conditiile legii.
  Art. 14 - (1) Cabinetele individuale de instruire auto, constituite potrivit legii, se declara la Camera Instructorilor Auto din Romania. Raporturile contractuale se stabilesc intre instructorul auto cu drept de libera practica si beneficiarul serviciilor oferite de acesta.
  (2) Cabinetele individuale se pot asocia prin contract si se declara la Camera Instructorilor
  Auto din Romania.
  (3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate la Camera Instructorilor Auto
  din Romania, sunt inregistrate in mod obligatoriu in Registrul unic al instructorilor auto cu
  drept de libera practica din Romania.
  Art. 15 - (1) Societatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, prin contract de societate civila incheiat intre 2 sau mai multi instructori auto cu drept de libera practica, si sunt declarate la Camera Instructorilor Auto din Romania.
  (2) Raporturile contractuale se nasc intre beneficiar si societatea civila profesionala, indiferent care dintre instructorii auto cu drept de libera practica asociati indeplinesc serviciul profesional.
  (3) In cadrul societatilor civile profesionale patrimoniul este comun si apartine asociatiilor in cotele-parti stabilite prin contractul de societate civila.

  Sectiunea a 3-a
  Drepturile si obligatiile instructorilor auto cu drept de libera practica

  Art. 16 - Instructorul auto cu drept de libera practica are urmatoarele drepturi:
  a) sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5, in conformitate cu tipul de atestat detinut;
  b) sa obtina pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat in mod liber cu beneficiarul.
  Art. 17 - Instructorul auto cu drept de libera practica are urmatoarele obligatii:
  a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica;
  b) sa se conformeze si sa respecte Codul deontologic al profesiei de instructor auto cu drept de libera practica;
  c) sa exercite dreptul de libera practica in limitele stabilite prin tipul de atestat detinut;
  d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
  e) sa isi asume intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;
  f) sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

  Sectiunea a 4-a
  Suspendarea si incetarea dreptului de libera practica. Radierea din Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania

  Art. 18 - Dreptul de libera practica se suspenda:
  a) temporar, la cererea persoanei inscrise;
  b) dupa 6 luni de neplata, fara justificare, a cotizatiei anuale catre Camera Instructorilor Auto din Romania, pana la achitarea ei integrala;
  c) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii;
  d) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva.
  Art. 19 - (1) Dreptul de libera practica inceteaza:
  a) prin renuntarea in scris la exercitiul dreptului de libera practica;
  b) daca persoana inscrisa a fost condamnata pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura cu exercitarea dreptului de libera practica, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
  (2) Incetarea dreptului de libera practica atrage radierea din Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania.

  Sectiunea a 5-a
  Interdictii si incompatibilitati in exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica

  Art. 20 - Nu poate exercita profesia de instructor auto cu drept de libera practica:
  a) instructorul auto care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de instructor auto si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
  b) instructorul auto caruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca;
  c) instructorul auto caruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii;
  d) instructorul auto caruia i s-a suspendat temporar dreptul de conducere pe durata suspendarii;
  e) instructorul auto caruia i-a fost anulat permisul de conducere.

  Art. 21 - Exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica este incompatibila cu:
  a) desfasurarea oricarei activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale sau bunelor moravuri;
  b) starea de sanatate necorespunzatoare, certificata de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, potrivit legii;
  c) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal.
  Art. 22 - Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa faca dovada ca nu se afla intr-o situatie definita la art. 20 si 21, prin documente provenite de la autoritatile competente din tarile respective.

  CAP. III
  Camera Instructorilor Auto din Romania


  Sectiunea 1
  Organizare si atributii

  Art. 23 - (1) Camera Instructorilor Auto din Romania, denumita in continuare Camera, este o organizatie profesionala, cu personalitate juridica, de drept privat, apolitica, autonoma si independenta, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii. Camera are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de instructor auto cu drept de libera practica.
  (2) Camera are sediul central in municipiul Bucuresti.
  (3) Camera se constituie din totalitatea instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania.
  (4) Instructorii auto cu drept de libera practica au dreptul, fara nicio ingradire, sa adere la alte forme de asociere profesionala.
  (5) Camera are obligatia de a publica anual Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania.
  Art. 24 - Atributiile Camerei sunt urmatoarele:
  a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica in conditiile prezentei legi;
  b) instituie standarde de calitate a serviciilor de instruire auto;
  c) instituie un cadru de promovare si de dezvoltare a competentei profesionale;
  d) instituie si promoveaza norme deontologice in exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica;
  e) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
  f) atesta dreptul de libera practica al instructorilor auto si gestioneaza Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania.

  Sectiunea a 2-a
  Forurile de conducere

  Art. 25 - (1) Forurile de conducere ale Camerei sunt:
  a) Conferita nationala;
  b) Consiliul Camerei;
  c) Comitetul director;
  d) presedintele Camerei.
  (2) Alegerea forurilor de conducere ale Camerei se face numai prin vot secret.
  (3) Persoanele alese in forurile de conducere exercita un mandat de 4 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv.
  (4) Forurile de conducere colectiva iau hotarari prin vot deschis, daca nu hotarasc altfel.
  Art. 26 - (1) Conferinta nationala este constituita din reprezentantii membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proportional cu numarul membrilor din fiecare filiala.
  (2) Conferinta se intruneste, de regula, o data la 4 ani. Ea se poate intruni in sesiune extraordinara la solicitarea majoritatii simple a membrilor Consiliului Camerei.
  (3) Modul de convocare a Conferintei nationale va fi stabilit in Statutul Camerei.
  (4) Conferinta nationala este precedata de conventii teritoriale, care aproba reprezentantii in conformitate cu norma de reprezentare.
  (5) Conferinta nationala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul reprezentantilor delegati. Daca la prima convocare conditia de cvorum nu este indeplinita, Comitetul director stabileste o noua data, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. In aceasta situatie, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor delegati si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.
  Art. 27 - Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
  a) aproba si modifica Statutul Camerei ;
  b) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare interna, Codul deontologic al profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, Codul de procedura disciplinara, Normele de avizare a metodelor, tehnicilor de evaluare si instruire auto, precum si modificarile la acestea;
  c) alege si revoca presedintele Camerei si membrii Comitetului director;
  d) aproba raportul de activitate al Consiliului Camerei si alte documente.
  Art. 28 - Consiliul Camerei este constituit din presedintele Camerei, care este si presedinte al Consiliului Camerei, membrii Comitetului director si presedintii filialelor teritoriale.
  Art. 29 - (1) Consiliul Camerei se intruneste anual, la convocarea presedintelui Camerei.
  (2) Consiliul Camerei se poate intruni si in mod exceptional, la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai.
  Art. 30 - Atributiile Consiliului Camerei sunt urmatoarele:
  a) stabileste liniile directoare in legatura cu problemele fundamentale ale profesiei de instructor auto cu drept de libera practica si ale activitatii Camerei;
  b) analizeaza si aproba raportul de activitate al Comitetului director;
  c) aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;
  d) aproba structurile administrative ale Comitetului director, infiintarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
  e) aproba raportul de audit financiar, efectuat de o firma independenta;
  f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei, bilantul Camerei si descarca Comitetul director de gestiunea fondurilor.
  Art. 31 - Comitetul director este constituit din presedintele Camerei, care detine si calitatea de presedinte al Comitetului director, presedintii comisiilor prevazute la art. 35 si membrii acestora.
  Art. 32 - Inlocuitorul de drept al presedintelui Comitetului director, in caz de indisponibilitate, este presedintele Comisiei de deontologie si disciplina sau alt presedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.
  Art. 33 - Comitetul director are urmatoarele atributii:
  a) elibereaza atestatul de instructor auto cu drept de libera practica;
  b) elibereaza avizul pentru metodele, tehnicile de evaluare si instruire auto, precum si modul de utilizare a acestora;
  c) propune institutiilor abilitate cursuri si alte forme de educatie permanenta in domeniul instruirii auto, in conformitate cu prevederile legale;
  d) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare interna;
  e) elaboreaza Codul deontologic al profesiei de instructor auto cu drept de libera practica;
  f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Transporturilor, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
  g) elaboreaza Codul de procedura disciplinara si urmareste aplicarea acestuia;
  h) elaboreaza Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si instruire auto;
  i) intocmeste, reactualizeaza si face public Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania;
  j) mediaza litigiile dintre instructorii auto cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor de instruire auto, precum si dintre instructorii auto si angajatorii acestora, in probleme legate de exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica;
  k) sesizeaza organele in drept in cazurile de exercitare ilicita a profesiei de instructor auto cu drept de libera practica;
  l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum si al cotizatiei anuale.
  Art. 34 - Comitetul director functioneaza prin sedinte in plen si pe comisii, ale caror competente si periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
  Art. 35 - (1) In cadrul Comitetului director functioneaza urmatoarele comisii:
  a) Comisia aplicativa de evaluare si examinare a instructorilor auto;
  b) Comisia metodologica;
  c) Comisia de deontologie si disciplina.
  (2) Comisia prevazuta la alin. (1) este o structura organizatorica de specialitate ale carei atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
  (3) In functie de necesitati, se pot infiinta, desfiinta sau restructura comisiile existente.
  Art. 36 - Comisiile au urmatoarele atributii:
  a) Comisia aplicativa desfasoara procedurile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi si propune Comitetului director eliberarea atestatului in domeniile de specializare corespunzatoare;
  b) Comisia metodologica avizeaza metodele si tehnicile de instruire auto in conformitate cu Normele de avizare a metodelor, tehnicilor de evaluare si instruire auto;
  c) Comisia de deontologie si disciplina urmareste respectarea Codului deontologic al profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, judeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni, conform prezentei legi.
  Art. 37 - Fiecare comisie este condusa de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.
  Art. 38 - Comisiile elaboreaza norme si proceduri de control si supervizare profesionala in domeniile proprii, aprobate de catre Consiliul Camerei, asigurand pregatirea persoanelor cu atributii de control.
  Art. 39 - Membrii Comitetului director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedinta stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.
  Art. 40 - Presedintele Camerei si presedintii comisiilor prevazute la art. 35 asigura conducerea operativa a Camerei.
  Art. 41 - Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:
  a) reprezinta Camera in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
  b) incheie conventii si contracte in numele Camerei, cu aprobarea Comitetului director;
  c) convoaca si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Camerei si Conferintei nationale;
  d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

  Sectiunea a 3-a
  Filialele teritoriale ale Camerei

  Art. 42 - (1) Camera are filiale teritoriale, la nivel de judet si in municipiul Bucuresti.
  (2) Daca intr-un judet exista mai putin de 50 de instructori auto cu drept de libera practica, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea instructorilor auto din judete limitrofe.
  Art. 43 - Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:
  a) conferinta filialei;
  b) comitetul filialei;
  c) presedintele filialei.
  Art. 44 - Conferinta filialei reprezinta forul de dezbatere al membrilor Camerei, cu domiciliul in zona respectiva, si are urmatoarele atributii:
  a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;
  b) aproba raportul anual de activitate al comitetului filialei;
  c) alege si revoca presedintele si membrii comitetului filialei;
  d) alege reprezentantii pentru Conferinta nationala;
  e) propune candidati la functia de presedinte al Camerei si de membru al Comitetului director.
  Art. 45 - Conferinta filialei se intruneste anual la convocarea presedintelui filialei sau la solicitarea majoritatii membrilor filialei.
  Art. 46 - (1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se afla sub autoritatea Comitetului director.
  (2) Comitetul filialei este condus de un presedinte si este constituit dintr-un numar impar de membri.
  (3) Atributiile comitetului filialei:
  a) elaboreaza raportul anual de activitate si, dupa aprobarea acestuia de Conferinta filialei, il inainteaza Comitetului director;
  b) informeaza membrii cu privire la hotararile Camerei;
  c) poate face propuneri de reprezentare la Conferinta nationala;
  d) poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si membrii Comitetului director;
  e) controleaza activitatea profesionala a membrilor Camerei din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, si avizeaza dosarele instructorilor auto cu drept de libera practica propusi pentru activitati de control;
  f) primeste dosarele de atestare, verifica conformitatea lor si le transmite Comitetului director.
  Art. 47 - Inlocuitorul de drept al presedintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesionala cea mai mare.

  Sectiunea a 4-a
  Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania

  Art. 48 - (1) Registrul unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania cuprinde lista instructorilor auto cu drept de libera practica, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (2) Registrul este un document public, fiind pus la dispozitia beneficiarilor serviciilor de instruire auto, cu scopul de a certifica dreptul de libera practica si domeniile de competenta ale membrilor Camerei.
  (3) Comitetul director are obligatia sa asigure publicitatea Registrului unic al instructorilor auto cu drept de libera practica din Romania, prin mijloace electronice si prin editarea anuala a acestuia.

  CAP. IV
  Finantarea activitatii Camerei


  Art. 49 - Sursele de finantare ale Camerei sunt urmatoarele:
  a) cotizatii;
  b) taxe;
  c) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice;
  d) alte surse, conform legilor in vigoare.
  Art. 50 - Repartizarea bugetului pentru Comitetul director si comitetele filialelor se aproba
  de catre Consiliul Camerei.
  Art. 51 - Fondurile banesti se utilizeaza pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investitii si dotari, precum si pentru alte scopuri apartinand domeniului specific de activitate.
  Art. 52 - Activitatea financiara se supune controlului organelor in drept.

  CAP. V
  Raspunderea disciplinara


  Art. 53 - Comiterul director al Camerei judeca litigiile si abaterile deontologice, disciplinare si profesionale ale instructorilor auto, in conformitate cu Codul de procedura disciplinara.
  Art. 54 - (1) Instructorii auto cu drept de libera practica care incalca prevederile prezentei legi si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de instructor auto sau nu respecta Codul deontologic raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii, putand fi sanctionati cu:
  a) mustrare;
  b) avertisment;
  c) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;
  d) retragerea definitiva a atestatului.
  (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se comunica in termen de 10 zile inspectoratului teritorial de munca, precum si institutiei sau unitatii cu care instructorul auto sanctionat a incheiat contractul de munca.
  Art. 55 - Sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre Comisia de deontologie si disciplina, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), de catre Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie si disciplina.
  Art. 56 - Sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), la Consiliul Camerei.
  Art. 57 - Raspunderea disciplinara a instructorilor auto cu drept de libera practica atestati potrivit prezentei legi nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.
  Art. 58 - Practicarea profesiei de instructor auto, in conditii de libera practica, de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

  CAP. VI
  Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 59 - Asociatia Nationala a Instructorilor Auto din Romania desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea de constituire a Camerei, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
  Art. 60 - Adunarea de constituire a Camerei alege Comitetul director provizoriu, presedintele interimar si desemneaza comitete de initiativa teritoriale.
  Art. 61 - Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Camerei elaboreaza in termen de 6 luni documentele prevazute la art. 33 lit. d), e), g) si h) si, in acelasi termen, convoaca Conferinta nationala a Camerei.
  Art. 62 - Cu 3 luni inaintea Conferintei nationale, comitetele filialelor teritoriale ale Camerei organizeaza conferintele filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemneaza reprezentantii la Conferinta nationala si aproba propunerile pentru functiile la nivelul Camerei.
  Art. 63 - Conferinta nationala aproba documentele de organizare si functionare prevazute de prezenta lege, alege presedintele si membrii Comitetului director, pentru un mandat de 4 ani.
  Art. 64 - Impunerea de catre Camera a unor restrictii privind amplasarea si numarul cabinetelor de instruire auto de libera practica este strict interzisa.
  Art. 65 - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice alte prevederi legale, hotarari, ordine si dispozitii contrare se abroga.
  Art. 66 - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Camerei, care va solicita autoritatii in drept includerea in clasificarea activitatilor din economia nationala a activitatii de instructor auto.
  Art. 67 - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  ASOCIATIA NATIONALA A INSTRUCTORILOR AUTO DIN ROMANIA
  PRESEDINTE,
  Dumitru MARCIULESCU

   Acum este: Mar Sept 18, 2018 3:08 pm