A.N.I.A.R. - “Numai impreuna vom reusi !”

Asociatia Nationala a Instructorilor Auto din Romania. Str.Horia Macelariu, Nr.23-25, Sector 1, Bucuresti, Tel : 0722.748.647; Fax: 0318.155.806; E-mail: dmarciulescu50@yahoo.com


  Proiect de OUG privind transporturile rutiere (inclusiv scoli de soferi)

  Distribuiţi
  avatar
  Admin
  Admin

  Mesaje : 101
  Puncte : 284
  Data de inscriere : 07/03/2010
  Varsta : 67
  Localizare : Bucuresti

  Proiect de OUG privind transporturile rutiere (inclusiv scoli de soferi)

  Mesaj  Admin la data de Vin Iun 11, 2010 1:20 pm

  Stimati colegi,


  Va multumesc pentru propunerile pe care mi le-ati trimis pana in prezent.
  Va rog sa-mi trimiteti alte propuneri la noul proiect de OUG privind transportutile rutiere, care include si scolile de soferi.
  Mai jos aveti modelul de tabel.
  Ieri l-am primit si astazi vl-l trimit, spre studiu si analiza.
  Daca nu trimiteti propuneri, inseamna ca e totul in regula, insa sa nu-mi spuneti dupa ce va aparea OUG, ca ceva nu va convine, acum aveti ocazia si n-o ratati.
  Iata, aveti posibilitatea sa faceti propuneri.
  Le astept pentru a le centraliza.
  Cu stima,
  Dumitru MARCIULESCU
  Presedinte ANIAR

  GUVERNUL ROMÂNIEI

  P R O I E C T

  ORDONANŢĂ
  privind transporturile rutiere

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei legi constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a activităţilor conexe acestora, pe teritoriul României.
  (2) Activităţile de transport rutier, precum şi activităţile conexe acestora se pot desfăşoară numai în condiţii de siguranţă, calitate şi protecţia mediului, cu respectarea prevederilor în vigoare privind libera concurenţă şi garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, condiţiile de lucru şi exploatare a vehiculelor rutiere, utilizarea infrastructurii rutiere şi siguranţa circulaţiei.
  (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activităţile conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.
  Art. 2. - Transportul rutier se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe, a reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, a reglementărilor comunitare în vigoare, precum şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanţe privind accesul la activitatea de transport nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:
  a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone;
  b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto;
  c) vehicule rutiere aparţinând instituţiilor din sistemul naţional de apărare;
  d) vehicule rutiere utilizate pentru transport în cadrul serviciilor postale incluse în serviciul universal;
  e) vehicule rutiere care transportă medicamente, aparate şi echipamente medicale, precum şi ale altor articole necesare intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă, în special în cazul catastrofelor naturale;
  f) vehicule rutiere destinate transportului de vehicule deteriorate sau care sunt defecte;
  g) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale de urgenţă;
  h) vehicule rutiere special amenajate care le fac improprii pentru transportul mărfurilor;
  i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice;
  j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;
  k) tractoare agricole sau forestiere;
  l) vehicule istorice.
  Art. 4. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  1. activitate conexă transportului rutier - activitate complementară care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier;
  3. autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
  4. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi/sau în picioare, şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
  7. autorizaţie de transport internaţional - document stabilit prin reglementările comunitare, acordurile rutiere bilaterale sau multilaterale, care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze, în anumite condiţii, unul sau mai multe transporturi rutiere internaţionale, pe perioada sa de valabilitate;
  8. autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite plecarea şi sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în aşteptare;
  9. capat de traseu - punct de plecare/destinatie aferent curselor prevazute a se efectua pe un traseu judetean sau al unei curse prevazuta a se efectua pe un traseu interjudetean, utilizat pentru urcarea/coborarea persoanelor in cazul transportului rutier public prin servicii regulate; Capatul de traseu poate fi situat intr-o localitate/ obiectiv turistic in cazul serviciilor regulate de transport persoane sau intr-o localitate/in afara acesteia in cazul serviciilor regulate speciale de transport persoane.
  10. cabotaj - transport rutier naţional efectuat de către un operator de transport rutier străin între cel puţin două puncte aflate pe teritoriul României; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este considerată cabotaj;
  11. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;
  12. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplineşte condiţia de competenţă profesională, aceasta având acces la activitatea de transport rutier în cont propriu;
  13. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;
  14. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele deţinute de întreprindere în condiţiile prezentei ordonanţe şi utilizate la efectuarea operaţiunilor de transport rutier în cont propriu;
  15. copia conformă a licenţei de transport - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele deţinute de operatorul de transport în condiţiile prezentei ordonanţe şi utilizate la efectuarea operaţiunilor de transport rutier public;
  16. cursă - parcurs efectuat de un autobuz pe un anumit traseu intre capetele de traseu de plecare/destinatie si retur, in cadrul aceleiasi operatiuni de transport de transport rutier public de persoane.
  17. declaraţie pentru transportul internaţional de persoane - act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de subcontractant în cadrul unei operaţiuni de transport regulat de persoane în trafic internaţional;
  18 defecţiune tehnică minoră – defecţiune tehnică care nu are efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului rutier;
  19. defecţiune tehnică majoră – defecţiune tehnică care are efect semnificativ asupra siguranţei rutiere, inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic, şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului rutier;
  20. defecţiune tehnică periculoasă – defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră;
  21. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;
  22. grafic de circulaţie - document anexa la licenta de traseu/autorizatia de transport international in care sunt specificate statiile, distantele dintre acestea, orele de plecare din capatul de traseu de plecare si statiile intermediare, ora de sosire in capatul de traseu de destinatie, zilele sau perioada in care se efectueaza transportul prin servicii regulate/regulate speciale, precum si alte conditii de efectuare a transportului;
  23. grup de persoane dinainte constituit - grup constituit la initiativa unei persoane fizice sau juridice cu cel putin o zi inaintea efectuarii transportului, in vederea participarii ocazionale la diverse evenimente, manifestari speciale, la calatorii cu caracter de agrement, in scop turistic si altele asemenea.;
  24. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;
  25. intermediere în transporturile rutiere - tranzactie referitoare la o operatiune de transport solicitata de un beneficiar si incheiata cu o intreprindere cu rol de intermediar care efectueaza comanda de transport in numele sau prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport.
  26. întreprindere - orice persoană fizică sau juridică română ori străină, cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită activitatea de transport de mărfuri în scopuri comerciale;
  27. licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier;
  28. licenţă de transport - document care certifica faptul ca titularul a indeplinit conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, este autorizat sa efectueze transport rutier public de marfuri sau de persoane, si are acces la obtinerea documentelor necesare efectuarii fiecarui tip de transport in parte;
  29. licenţă de traseu - document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale in trafic national pe un anumit traseu judetean sau pe o anumita cursa prevazuta a se efectua pe un traseu interjudetean
  30. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia;
  31. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, sau un tip de produs utilizat la vehicule satisface cerinţele tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare;
  32. operator de transport rutier de mărfuri - orice întreprindere care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de mărfuri contra cost în numele unui terţ si care detine licenta de transport;
  33. operator de transport rutier de persoane - orice întreprindere care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite și echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, și destinate acestui scop, transport rutier public de persoane sau serviciu public de transport persoane, pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului si care detine licenta de transport;
  34. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în România;
  35. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;
  36. operator pentru activităţi conexe transportului rutier - orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier;
  37. manager de transport - persoană fizică care îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională, care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă, permanent şi efectiv, activitatea de transport a întreprinderii;
  38. program de transport interjudeţean - program intocmit si aprobat de autoritatea competenta care cuprinde codul traseelor, capetele de traseu si statiile publice aferente fiecarei curse, numarul de curse prevazute a se efectua pe fiecare traseu, orele de plecare din capetele de traseu de plecare si restul statiilor publice, orele de sosire in capetele de traseu de destinatie, zilele/perioadele din an in care se efectueaza cursele, numarul autovehiculelor necesare pentru efectuarea fiecarei curse, precum si capacitatea de transport minima prevazuta pentru fiecare cursa.
  39. program de transport judeţean - program intocmit si aprobat de catre autoritatea publica judeteana care cuprinde codul traseelor, capetele de traseu de plecare/destinatie, numarul de curse prevazute a se efectua pe fiecare traseu, capetele de traseu si statiile publice pentru fiecare traseu, orele de plecare din capetele de traseu de plecare, orele de sosire in capetele de traseu de destinatie, zilele si perioadele din an in care se efectueaza cursele aferente unui traseu, numarul autovehiculelor necesare pentru efectuarea fiecarui traseu, precum si capacitatea de transport minima prevazuta pentru fiecare traseu.
  40. serviciu public de transport persoane - transport rutier public persoane efectuat de către operatorii de transport, pe baza compensării/subvenţionării pentru costurile suportate de aceştia sau a acordării de drepturi exlusive acestora în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar s,i rutier de călători s,i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului.
  41. transport regulat de persoane - transport rutier public de persoane prin care se asigură transportul acestora, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; transportul regulat de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă;
  42. transport regulat special de persoane - transport rutier public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, în măsura în care această operaţiune se desfăşoară în condiţiile prevăzute la pct. 40. Transportul regulat special de persoane include:
  a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
  b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;
  c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi unitatea militară;
  43. staţie publică - punct de pe traseul aferent transportului rutier public regulat de persoane, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;
  44. transport ocazional de persoane - transport rutier public de persoane, realizat pe bază de contract unic pentru fiecare cursă, care nu poate fi definit ca transport regulat sau ca transport regulat special, prin care se transportă grupuri de persoane dinainte constituite, la iniţiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestări speciale, călătorii circulare cu caracter de agrement, turism şi altele asemenea; ?
  45. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, pe care se efectuează transport rutier public regulat de persoane sau transport rutier public regulat speciale de persoane. În funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale. Traseele dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi sunt trasee interjudeţene, cu excepţia traseelor dintre municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov, care sunt trasee locale. Traseele dintre aceleaşi două capete de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite; - ARR
  46. transport rutier - operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a traseului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare transportului, realizate sau supravegheate de conducătorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt operaţiuni incluse în activitatea de transport;
  47. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase şi/sau cu dimensiuni depăşite;
  48. transport rutier cu mase totale maxime autorizate depăşite – transport rutier efectuat cu vehicule rutiere ale căror mase, inclusiv încărcătura acestora, depăşesc masele totale maxime autorizate prevăzute în certificatul de înmatriculare.

  48. transport rutier în trafic naţional - transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului;
  49. transport rutier în trafic internaţional - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două state diferite, cu trecerea cel puţin a unui punct de frontieră;
  50. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - transport rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat, pe o distanţă de cel mult 30 km faţă de frontieră, dacă acordurile bilaterale încheiate între statele respective nu prevăd altfel;
  51. transport rutier local - transport rutier efectuat în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele acesteia;
  52. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;
  53. transport rutier interjudeţean - transport rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean.
  54. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public sau transportul în cont propriu al persoanelor ori al mărfurilor, utilizează vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere deţinute, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  55. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile şi semiremorcile, definite astfel:
  a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi;
  b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
  c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un autovehicul tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra autovehiculului tractor ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;
  56. vehicule istorice - vehicule pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipurilor respective, care au utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe, ansamblul format din autovehicul tractor şi remorcă/semiremorcă este considerat vehicul rutier.
  Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe, transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează:
  A. categorii de transport rutier
  1. transport rutier în trafic naţional;
  2. transport rutier în trafic internaţional;
  B. caracterul transportului
  1. transport rutier public;
  2. transport rutier în cont propriu;
  C. tipuri de transport rutier
  1. transport rutier de mărfuri generale;
  2. transport rutier de mărfuri perisabile;
  3. transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;
  4. transport rutier de deşeuri;
  5. transport rutier de animale vii;
  6. transport rutier de mărfuri agabaritic;
  7. transport rutier regulat de persoane;
  8. transport rutier regulat special de persoane;
  9. transport rutier ocazional de persoane.

  CAPITOLUL II
  Autoritatea competentă şi atribuţii

  Art. 6. - (1) În calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat şi de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, autoritatea competentă.
  (2) În calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a transporturilor rutiere;
  b) elaborează programe de dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de transport rutier;
  c) elaborează strategii şi programe de siguranţă a transporturilor rutiere, siguranţă a circulaţiei şi protecţie a mediului;
  d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier;
  e) asigură controlul activităţii de transport rutier, al vehiculelor rutiere utilizate la transportul rutier şi a utilizării infrastructurii rutiere;
  f) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare aferente acestor situaţii;
  g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora;
  h) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere;
  i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă
  j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care efectuează inspecţia tehnică periodică, precum şi a operatorilor economici care instalează, repară şi inspectează tahografe şi limitatoare de viteză;
  k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de instalare, reparare şi inspecţie a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;
  l) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase;
  m) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru agrearea autovehiculelor utilizate la transport de persoane în regim de taxi şi a autovehiculelor utilizate la pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
  n) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru clasificarea autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane;
  o) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de marfă, în categorii de poluare şi de siguranţă rutieră;
  p) stabileşte metodologia pentru eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării.
  (3) În calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are următoarele atribuţii:
  a) exercită autoritate unică de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere;
  b) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere, precum şi a activităţilor conexe acestora;
  c) elaborează norme privind autorizarea întreprinderilor, operatorilor de transport rutier şi operatorilor de activităţi conexe transportului rutier;
  d) elaborează norme privind infrastructura rutieră şi utilizarea acesteia;
  e) elaborează norme privind controlul activităţii de transport rutier a întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier, activităţii operatorilor de activităţi conexe transportului rutier, a stării tehnice a vehiculelor rutiere şi a utilizării infrastructurii rutiere;
  f) asigură evidenţa vehiculelor rutiere omologate, cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică;
  g) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor, precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei circulaţiei;
  h) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în aferente domeniului transporturilor rutiere şi infrastructurii rutiere;
  i) controlează instituţiile/unităţile din subordinea/coordonarea/autoritatea sa;
  j) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu, în trafic naţional şi/sau internaţional, şi eliberează în acest sens licenţe, certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional;
  k) reglementează pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum şi atestarea profesională a acestuia;
  l) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi controlează activitatea acestora;
  m) autorizează şcolile de conducători auto şi controlează activitatea acestora;
  n) reglementează pregătirea şi atestarea profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră;
  o) reglementează condiţiile privind efectuarea transportului combinat de mărfuri şi promovarea acestuia;
  p) asigură un sistem de monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane;
  q) participă la reglementarea examinării medicale şi psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi pentru evaluări medicale şi psihologice periodice a posesorilor de permis de conducere auto;
  r) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă, conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică;
  s) efectuează controlul tehnic în trafic al stării tehnice a vehiculelor rutiere;
  ş) certifică sau omologhează, produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere;
  t) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;
  ţ) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri ;
  u) omologhează vehiculele rutiere, certifică autenticitatea acestora şi eliberează cartea de identitate în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora;
  v) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, operatorii economici care efectuează inspecţia tehnică periodică, precum şi operatorii economici care instalează, repară şi inspectează tahografe şi limitatoare de viteză, supraveghează şi controlează activitatea acestora;
  x) atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;
  y) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane;
  z) omologhează, agrează şi efectuează inspecţia tehnică periodică a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase;
  aa) agrează autovehiculele utilizate la transport de persoane în regim de taxi şi autovehiculele utilizate la pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
  Art. 7. - În calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate să desemneze instituţii/unităţi care funcţionează în subordinea/coordonarea/autoritatea sa, să elaboreze şi să pună în aplicare reglementările aferente transporturilor rutiere, vehiculelor rutiere şi infrastructurii rutiere şi să asigure controlul respectării acestora.
  Art. 8. - Instituţiile/unităţile din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, se pot autofinanţa din tarife şi comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii.
  Art. 9. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere, vehiculelor rutiere şi infrastructurii rutiere, la care România este parte.

  CAPITOLUL III
  Accesul la activitatea de transport rutier

  SECŢIUNEA 1
  Accesul la activitatea de transport rutier public

  Art. 10. - (1) Accesul la activitatea de transport rutier public este permis numai întreprinderilor autorizate ca operatori de transport rutier, deţinătoare a licenţei de transport.
  (2) Pentru accesul la activitatea de transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie să fie înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă.
  (3) Modul de întocmire, completare şi gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier, se stabileşte de către autoritatea competentă.
  Art. 11. - (1) Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport, care se acordă în urma îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
  - onorabilitate;
  - capacitate financiară;
  - competenţă profesională.
  (2) Autoritatea competentă poate decide impunerea de condiţii suplimentare, pe care întreprinderile trebuie să le îndeplinească pentru a dobândi calitatea de operator de transport rutier.
  Art. 12. - (1) În vederea dobândirii calităţii de operator de transport rutier, întreprinderea desemnează cel puţin o persoană fizică care să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a acesteia, denumită în continuare manager de transport, care să îndeplinească condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională.
  (2) Managerul de transport al întreprinderii trebuie să fie angajat, director, administrator, proprietar sau acţionar al acesteia. În cazul unei întreprinderii constituită ca persoană fizică, managerul de transport este însăși persoana respectivă.
  Art. 13. - (1) Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită, dacă managerul de transport:
  a) nu a fost condamnat pentru infracţiuni grave, inclusiv infracţiuni de natură comercială;
  b) nu a fost declarat inapt pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) nu a îndeplinit această funcţie la un operator de transport rutier sau o întreprindere care a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave ale legislaţiei cu privire la:
  - condiţiile de plată şi de angajare;
  - condiţiile de desfăşurare a activităţilor de transport rutier, în special în ceea ce priveşte regulile referitoare la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în condiţii de siguranţă a vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi protecţia mediului.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana respectivă este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau, după caz, de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă.
  (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana îndeplinea funcţia de manager de transport, a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave.
  (4) Autoritatea competentă va stabili lista infracţiunilor considerate ca fiind grave, precum şi lista infracţiunilor de natură comercială, care afectează onorabilitatea managerului de transport în sensul prevederilor alin. (1) lit. a).
  (5) Autoritatea competentă va stabili situaţiile şi circumstanţele în care încălcările legislaţiei sunt considerate grave şi afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (1) lit. c).
  Art. 14. - Dacă faptele la care se face referire la art. 12 alin. (4) şi (5) sunt săvârşite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autorităţile competente din statele membre în care sunt stabiliţi aceştia în legătură cu faptele constatate şi sancţiunile aplicate.
  Art. 15. - (1) Condiţia de capacitate financiară prevăzută la art. 10 alin. (1) se consideră ca fiind îndeplinită, dacă întreprinderea poate în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual, sens în care trebuie să facă dovada că dispune de capital și rezerve în valoare totală de cel puţin 9 000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
  (2) Dovada faptului că întreprinderea dispune de capitalul şi rezervele prevăzute la alin. (1), se face pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător.
  (3) Autoritatea competentă poate accepta sau solicita ca o întreprindere să demonstreze capacitatea sa financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare, care garantează pentru întreprindere printr-o garanţie personală și solidară pentru sumele stabilite la alin. (1).
  Art. 16. - (1) Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă managerul de transport al întreprinderii este titular al unui certificat de competenţă profesională acordat de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite de aceasta.
  (2) Certificatul de competenţă profesională al managerului de transport atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi completată cu o examinare orală, în forma stabilită de autoritatea competentă.
  (3) Acordarea certificatelor de competenţă profesională se face de către autoritatea competentă, în urma examinărilor organizate de aceasta.
  Art. 17. - (1) Licenţa de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă, cu o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acestuia.
  (2) Pentru autovehiculele rutiere deţinute şi utilizate de operatorul de transport rutier la transportul rutier public, în condiţiile prezentei ordonanţe, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenţei de transport cu valabilitate de minim 1 an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
  (3) Numărul maxim de copii conforme ale licenţei de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită condiţia de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.
  (4) Copiile conforme ale licenţei de transport sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise, acestea nefiind transmisibile.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Accesul la activitatea de transport rutier în cont propriu

  Art. 18. - (1) Accesul la activitatea de transport rutier în cont propriu este permis numai întreprinderilor deţinătoare a certificatului de transport în cont propriu.
  (2) Pentru accesul la activitatea de transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor, ţinut de autoritatea competentă.
  (3) Modul de întocmire, completare şi gestionare privind Registrul întreprinderilor, se stabileşte de către autoritatea competentă.
  Art. 19. - Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu, care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională.
  Art. 20. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, cu o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acesteia.
  (2) Pentru fiecare dintre autovehiculele deţinute şi utilizate de întreprindere la transportul rutier în cont propriu, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de minim 1 an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu .
  (3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise, acestea nefiind transmisibile.

  CAPITOLUL IV
  Transportul rutier naţional

  SECŢIUNEA 1
  Transportul rutier de mărfuri

  Art. 21. - Transportul rutier public de mărfuri efectuat de către operatorii de transport rutier este permis numai pe baza licenţei de transport asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a licenţei de transport, a documentului de transport, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
  Art. 22. - Transportul rutier de mărfuri în cont propriu efectuat de către întreprinderi este permis numai pe baza certificatului de transport în cont propriu asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a documentului din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
  (2) Transportul rutier de mărfuri în cont propriu efectuat de către o întreprindere, se realizează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, cu respectarea cumulativă a următoarele condiţii:
  a) transportul rutier este o activitate care asigură desfăşurarea activităţilor principale ale întreprinderii;
  b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
  c) scopul transportului rutier este deplasarea mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;
  d) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute printr-un contract de vânzare - cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto;
  e) vehiculele rutiere utilizate de întreprindere pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de titularul întreprinderii individuale ori de un membru al întreprinderii familiale, după caz.
  Art. 23. - (1) În cazul unei operaţiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier iniţial este efectuat în cont propriu de către o întreprindere în condiţiile prezentei ordonanţe, segmentul rutier final pentru transportarea la destinaţie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă întreprinderea căreia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor prezentei ordonanţe, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de întreprinderea expeditoare care a efectuat segmentul rutier iniţial.
  (2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de către o întreprindere în condiţiile prezentei ordonanţe, segmentul rutier iniţial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor prezentei ordonanţe, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Transportul rutier de persoane

  Art. 24. - Transportul rutier public de persoane efectuat de către operatorii de transport rutier, este permis numai pe baza licenţei de transport, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a licenţei de transport, a documentului de transport, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
  Art. 25. - Transportul rutier public de persoane se poate efectua numai cu autovehicule destinate prin construcţie transportului de persoane, respectiv autobuze si autocare.
  Art. 26. - (1) Transportul rutier public de persoane este structurat după cum urmează:
  a) transport regulat;
  b) transport regulat special;
  c) transport ocazional.
  Art. 27. - Serviciul public de transport persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier pe baza compensării/subvenţionării pentru costurile suportate de aceştia sau a acordării de drepturi exlusive acestora în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, numai în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului.
  Art. 28. - La efectuarea transportului rutier public de persoane se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
  Art. 29. - (1) Transportul rutier de persoane în cont propriu efectuat de către întreprinderi, este permis numai pe baza certificatului de transport în cont propriu, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a documentului din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
  (2) Transportul rutier de persoane în cont propriu efectuat de către o întreprindere, se realizeaza fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, cu respectarea cumulativă a următoarele condiţii:
  a) transportul rutier este o activitate care asigură desfăşurarea activităţilor principale ale întreprinderii;
  b) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing;
  c) vehiculele rutiere utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de titularul întreprinderii individuale ori de un membru al întreprinderii familiale, după caz.


  2.1 Transportul rutier public regulat de persoane

  Art. 30. - Transportul rutier public regulat de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în trafic judeţean şi interjudeţean, pe baza licenţei de traseu eliberată de autoritatea competentă.
  Art. 31. - (1) Transportul rutier public regulat de persoane în trafic judeţean, se efectuează pe baza programului de transport judeţean, întocmit şi aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean.
  (2) Programul de transport judeţean are o valabilitate de 5 ani.
  Art. 32. - (1) Transportul rutier public regulat de persoane în trafic interjudeţean se efectuează pe baza programului de transport interjudeţean întocmit de autoritatea competentă.
  (2) Programul de transport interjudeţean are o valabilitate de 5 ani.
  Art. 33. - Perioada de valabilitate a licenţei de traseu este limitată de perioada de valabilitate a programului de transport.
  Art. 34. - În cazul transportului rutier public regulat de persoane în trafic judeţean, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu, iar în cazul transportului rutier public regulat de persoane în trafic interjudeţean, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare cursă.
  Art. 35. - (1) Transportul rutier public regulat de persoane se execută pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: bilete, abonamente şi legitimaţii speciale de călătorie.
  (2) Legitimaţiile speciale de călătorie sunt legitimaţiile acordate de autorităţile competente, în condiţiile legii.
  (3) Pentru copiii sub 5 ani, transportul se realizează gratuit.
  Art. 36. - La efectuarea transportului rutier public regulat de persoane, operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu, precum şi ale graficului de circulaţie.

  2.2 Transportul rutier public regulat special de persoane

  Art. 37. - Transportul rutier public regulat special de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în trafic judeţean şi interjudeţean, pe baza licenţei de traseu eliberată de autoritatea competentă şi a contractului încheiat cu beneficiarul transportului.
  Art. 38. - Perioada de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an.
  Art. 39. - La efectuarea transportului rutier public regulat special de persoane se utilizează ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul, alte staţii decât staţiile publice.
  Art. 40. - La efectuarea transportului rutier public regulat special de persoane, operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu, precum şi ale graficului de circulaţie.

  2.3 Transportul rutier public ocazional de persoane

  Art. 41. - Transportul rutier public ocazional de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai în baza documentului de control eliberat de autoritatea competentă si a contractului/comenzi din partea beneficiarului transportului.
  Art. 42. - La efectuarea transportului rutier public ocazional de persoane, urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul, se face într-un singur punct menţionat în contract/comandă.


  Ultima editare efectuata de catre Admin in Sam Iun 12, 2010 6:44 pm, editata de 2 ori
  avatar
  Admin
  Admin

  Mesaje : 101
  Puncte : 284
  Data de inscriere : 07/03/2010
  Varsta : 67
  Localizare : Bucuresti

  Proiect de OUG privind transporturile rutiere (inclusiv scoli de soferi)

  Mesaj  Admin la data de Vin Iun 11, 2010 1:21 pm

  CAPITOLUL V
  Transportul rutier internaţional

  SECŢIUNEA 1
  Transportul rutier între România şi state membre U.E.

  1.1 Transportul rutier de mărfuri

  Art. 43. - Transportul rutier public de mărfuri efectuat de către operatorii de transport rutier români, este permis numai pe baza licenţei de transport, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a licenţei de transport, a documentului de transport, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările comunitare în vigoare.

  1.2 Transportul rutier de persoane

  Art. 44. - Transportul rutier public de persoane de către operatorii de transport rutier români, este permis numai pe baza licenţei de transport, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a licenţei de transport, a autorizaţiei de transport internaţional, a documentului de transport, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările comunitare în vigoare.  SECŢIUNEA a 2-a
  Transportul rutier între România şi state din afara U.E.

  2.1 Transportul rutier de mărfuri

  Art. 45. - Transportul rutier public de mărfuri de către operatorii de transport rutier români, este permis numai pe baza licenţei de transport, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a licenţei de transport, a autorizaţiei de transport internaţional după caz, a documentului de transport, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare, acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.

  2.2 Transportul rutier de persoane

  Art. 46. - Transportul rutier public de persoane de către operatorii de transport rutier români, este permis numai pe baza licenţei de transport, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului, pe toată durata transportului, a copiei conforme a licenţei de transport, a autorizaţiei de transport internaţional, a documentului de transport, precum şi a celorlalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare, acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.
  Art. 47. - (1) Neefectuarea curselor prevăzute în graficul de circulaţie în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, conduce la anularea autorizaţiei de transport internaţional acordată de autoritatea competentă.
  (2) Operaţiunile de transport rutier de persoane cu tranzitarea teritoriului României, efectuate de operatori de transport cu sediul/domiciliul în afara Uniunii Europene sau de operatori de transport cu sediul/domiciliul în Uniunea Europeană având ca destinaţie un stat din afara Uniunii Europene, se desfăşoară fără îmbarcare/debarcare de persoane.  CAPITOLUL
  Transportul rutier de persoane în regim de taxi

  Art. 48. - (1) Transportul rutier de persoane în regim de taxi se poate efectua numai cu autovehicule agreate în acest sens de către autoritatea competentă.
  (2) Condiţiile de agreare a autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane în regim de taxi, se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.
  Art. 49. - (1) În vederea efectuării transportului rutier de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie atestat profesional de către autoritatea competentă.
  (2) Condiţiile de atestare profesională a conducătorilor auto în vederea efectuării transportului rutier de persoane în regim de taxi, se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.
  Art. 50. - Controlul activităţii de transport în regim de taxi se efectuează de către autoritatea competentă, precum şi de către celelalte organisme abilitate potrivit legii.


  CAPITOLUL VI
  Transportul combinat

  Art. 51. - Autoritatea competentă va promova utilizarea transportului combinat pe distanţe lungi si va stabili priorităţi în vederea dezvoltării acestuia.
  Art. 52. - În vederea protejării infrastructurii rutiere şi a mediului înconjurător, autoritatea competentă poate stabili utilizarea prioritară a transportului combinat, stabilind în acest sens rute alternative transportului rutier.


  CAPITOLUL
  Transportul rutier de mărfuri periculoase

  Art. 53. - Transportul rutier de mărfuri periculoase se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare, şi a reglementărilor specifice în vigoare.
  Art. 54. - Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Art. 55. - Transportul rutier al deşeurilor periculoase se efectuează numai în condiţiile respectării reglementărilor specifice în vigoare.

  CAPITOLUL VII
  Cabotajul

  Art. 56. - Operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene, pot efectua operaţiuni de transport rutier în regim de cabotaj pe teritoriul României, numai în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare în vigoare, precum si a Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005.
  Art. 57. - Operaţiunile de transport rutier în regim de cabotaj pe teritoriul României, efectuate de operatori de transport din statele din afara Uniunii Europene, sunt interzise.
  Art. 58. - Lista statelor care permit cabotajul va fi actualizată ori de câte ori este cazul de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

  CAPITOLUL
  Regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

  Art. 59. - Regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier sunt cele stabilite prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR).
  Art. 60. - Stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, se face prin ordonanţă a Guvernului.
  CAPITOLUL VIII
  Siguranţa rutieră

  Art. 61. – (1) Siguranţa rutieră se defineşte prin totalitatea reglementărilor privind circulaţia rutieră, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic pentru a se asigura efectuarea transporturilor rutiere în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului.
  (2) - Obligaţiile pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în desfăşurarea activităţii de transport rutier, în ceea ce priveşte siguranţa rutieră precum şi documentele a căror evidenţă trebuie păstrată la sediul acestora, se vor stabili de către autoritatea competentă.
  (3) - Obligaţiile pe care le au operatorii de activităţi conexe transportului rutier în desfăşurarea activităţii, în ceea ce priveşte siguranţa rutieră precum şi documentele a căror evidenţă trebuie păstrată la sediul acestora, se vor stabili de către autoritatea competentă.
  Art. 62. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt, managerul de transport al întreprinderii/operatorului de transport rutier, conducătorul auto, consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, instructorul de pregătire practică, profesorul de legislaţie rutieră.
  (2) Prin lege se pot stabili şi alte categorii de persoane care să facă parte din persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră.
  Art. 63. - (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru ocuparea şi menţinerea pe funcţie.
  (2) Avizul medical şi avizul psihologic se obţin în urma unei examinări, iniţiale şi periodice, efectuată în unităţi specializate, din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau agreate de acesta.
  (3) Autoritatea competentă va stabili prin norme cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale şi/sau psihologice, precum şi periodicitatea avizelor medicale şi/sau psihologice.
  Art. 64. - În calitate de angajator, întreprinderea/operatorul de transport rutier are obligaţia să ţină evidenţa avizelor medicale şi/sau psihologice şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice cu privire la persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră.
  Art. 65. - Autoritatea competentă va stabili prin norme sarcinile şi responsabilităţile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei, precum şi alte obligaţii pe care le au întreprinderile, operatorii de transport rutier si operatorii de activităţi conexe transportului rutier, în ceea ce priveşte siguranţa rutieră.

  SECŢIUNEA 1
  Pregătirea şi atestarea profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere

  Art. 66. - (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră trebuie să deţină un certificat de competenţă/calificare/pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă.
  (2) Condiţiile de atestare profesională a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa rutieră, se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.
  Art. 67. - (1) Perioada de valabilitate a certificatului de competenţă/calificare/pregătire profesională este de 5 ani.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) certificatele de competenţă/calificare/pregătire profesională al căror regim de obţinere este reglementat prin regulamente ale Uniunii Europene.
  (3) Prelungirea valabilităţii certificatului de competenţă/calificare/pregătire profesională pentru aceeaşi perioadă, se face în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă.
  Art. 68. - În vederea prevenirii producerii evenimentelor rutiere, întreprinderile/operatorii de transport rutier, şcolile de conducători auto şi centrele de pregătire şi perfecţionare au obligaţia de a asigura pregătirea profesională iniţială a personalului care concură la siguranţa circulaţiei, inclusiv pregătirea profesională periodică/continuă anterioară expirării valabilităţii certificatului de competenţă/calificare/pregătire profesională.
  Art. 69. - Pregătirea persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră, se realizează în cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate de autorizate de autoritatea competentă.
  Art. 70. - Condiţiile de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.  SECŢIUNEA 2
  Şcoli de conducători auto

  Art. 71. - (1) Scolile de conducatori auto autorizate fac parte din cadrul institutional national în domeniul sigurantei rutiere, care asigura pregatirea persoanelor în vederea obtinerii permiselor de conducere, în baza programelor de scolarizare si a metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica, aprobate de autoritatea competenta.
  (2) Pentru a putea functiona, scolile de conducatori auto vor fi autorizate de catre autoritatea competenta pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
  Art. 72. (1) Pregatirea teoretica si practica a unei persoane în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizeaza numai într-o scoala de conducatori auto autorizata, în conditiile existentei unui contract încheiat între persoana si scoala respectiva, potrivit dispozitiilor legale.
  (2) Pregatirea teoretica si practica se efectueaza, în scolile de conducători auto prevazute la alin. (1), cu propriii profesori de legislatie rutiera atestati si propriii instructori de pregatire practica atestati.
  (3) Atestarea profesorilor de legislaţie rurieră şi a instructorilor de pregătire practică se realizează de către autoritatea competentă pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
  (4) Pregatirea practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se efectueaza numai cu autovehicule care îndeplinesc conditiile din normele prevazute la art. alin. (2).
  (5) Persoana prevazuta la alin. (1) poate efectua pregatirea practica numai dupa finalizarea pregatirii teoretice .
  (6) Activitatile scolii de conducatori auto realizate în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia, cu exceptia activitatii de pregatire practica, se desfasoara numai în locatiile pentru care a fost obtinuta autorizatie de scoala de conducatori auto.
  Art. 73. (1) Şcolile de conducători auto autorizate pot realiza pregatirea practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile A, B si BE si subcategorii ale acestora şi cu instructori de pregatire practică, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul naţional al registrului comertului, atestate si autorizate de catre autoritatea competenta, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
  (2) Instructorii de pregătire practică autorizaţi prevazuti la alin. (1) pot efectua pregatirea practica a persoanelor numai cu autovehicule detinute în proprietate sau cu contract de leasing, care îndeplinesc conditiile din normele prevazute la art. alin. (2).
  (3) Instructorul de pregătire practică autorizat prevazut la alin. (1) poate efectua activitate de pregatire practica a persoanelor, în conditiile prevazute la art. alin. (5), numai pe baza unui contract de prestari servicii încheiat de instructor cu scoala respectivă, în care instructorul are calitatea de prestator de servicii iar şcoala de conducători auto are calitatea de beneficiară a respectivelor servicii.
  (4) Un instructor de pregatire practica poate fi autorizat numai daca, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, a fost angajat cel putin 3 ani sau a activat cel putin 6 ani ca instructor auto atestat în cadrul scolilor autorizate sau daca face dovada ca a detinut autorizatie pentru activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberata de autoritatea competenta si nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau atestatul în ultimii 3 ani.  SECŢIUNEA a 3-a
  Vehicule rutiere

  Art. 74. - (1) ) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere omologate , având inspecţia tehnică periodică valabilă, clasificate/încadrate corespunzător şi având o stare tehnică corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, conform legislaţiei în vigoare.
  (2) Transportul rutier de mărfuri şi/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  Art. 75.- Defecţiunile tehnice constatate la controlul tehnic în trafic se clasifică în defecţiuni tehnice minore, majore şi periculoase, conform planului de operaţiuni stabilit de autoritatea competentă.
  Art. 76. - (1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanţe, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.
  (2) Modelul şi locul de aplicare a plăcuţelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme.
  (3) Plăcuţele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformităţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise/autorizate.


  SECŢIUNEA a 4-a
  Infrastructura rutieră

  Art. 77. - Întreprinderile/operatorii de transport rutier, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei, administratorii infrastructurii rutiere, precum şi agenţii economici autorizaţi să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii rutiere, au obligaţia respectării reglementărilor în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere şi utilizarea infrastructurii rutiere.
  Art. 78. - (1) Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi fluenţei traficului în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, precum şi în alte perioade sau în situaţii speciale, autoritatea competentă poate iniţia restricţii de circulaţie pentru anumite categorii de vehicule.
  (2) Restricţiile de circulaţie, tipurile de vehicule, perioadele de aplicare şi excepţiile, se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  Art. 79. - Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice pentru urcarea/coborârea în/din autovehicule a persoanelor transportate se asigură de administraţia publică locală, administratorul drumului sau deţinătorul acestuia, după caz.


  CAPITOLUL IX
  Activităţi conexe transportului rutier

  Art. 80. - (1) Activităţile conexe transportului rutier se efectuează de către întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin norme.
  (2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
  (3) În situaţia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către o întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă eliberează o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier, pentru fiecare dintre acestea.
  (4) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare.
  (5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licenţa pentru activităţi conexe se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme.
  Art. 81. - Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt următoarele:
  a) activităţi desfăşurate de autogări;
  b) activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.
  Art. 82. - Autogările şi staţiile publice utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în cadrul transportului rutier public de persoane, sunt bunuri de utilitate publică şi pot fi în proprietate privată sau publică.
  Art. 83. - (1) Înfiinţarea sau desfiinţarea unei autogări, care să deservească transportul rutier public de persoane, se aprobă de către autoritatea administraţiei publice locale.
  (2) Este interzisă desfiinţarea unei autogări, în mai puţin de 6 luni de la notificarea acestei intenţii transmisă de către proprietarul autogării respective, la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1).
  Art. 84. - (1) În cazul transportului rutier public regulat special de persoane, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în autogări sau din staţii publice aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.
  (2) Oprirea în autogară sau în staţia publică în vederea urcării/coborârii în/din autovehicul a persoanelor transportate, este permisă numai în situaţia în care graficul de circulaţie al licenţei de traseu are prevăzută oprirea si staţia respectivă.
  (3) Accesul în staţiile publice a operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier public regulat de persoane, este gratuit, egal şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie.
  (4) Operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier public regulat de persoane conform graficului de circulaţie, au acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile autogărilor, contra cost.
  Art. 85. - (1) Activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se realizează pe bază de contracte prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte.
  (2) Sarcinile şi răspunderile intermediarului rezultă din prevederile contractului de intermediere încheiat între părţi.

  CAPITOLUL X
  Control

  SECŢIUNEA 1
  Controlul activităţii de transport rutier

  Art. 86. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciţi în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor in trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic.
  (2) Reglementările privind efectuarea inspecţiei şi a controlului asupra transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora, modelul şi însemnele uniformei, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control se stabilesc de autoritatea competentă.
  (3) Inspectorii vor asigura verificarea respectării condiţiilor de operare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, verificarea a stării tehnice a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, verificarea respectării limitelor maselor totale maxime autorizate, verificarea activităţii de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi verificarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi alte atribuţii de control stabilite de autoritatea competentă.
  (4) Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor de trafic sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  Art. 87. -(1) Inspectorii de trafic au obligaţia de a purta uniforma de serviciu, de a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuării acţiunilor de control şi de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic.
  (2) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic au dreptul să pătrundă atât în spaţiul destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul destinat transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane pentru efectuarea controlului şi efectuarea verificărilor care se impun.
  (3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate.
  (4) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii de trafic au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate.
  (5) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, precum şi legitimaţiile de călătorie ale acestora, după caz.
  (6) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul inspectorii de trafic vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier, precum şi respectarea limitelor maselor totale maxime autorizate.
  (7) În cazul unui control efectuat în trafic privind starea tehnică a unui vehicul rutier, inspectorii de trafic vor completa un formular, al cărui model va fi stabilit de autoritatea competentă, alcătuit din 3 exemplare, care cuprinde aspectele verificate, din care un exemplar este destinat conducătorului auto.
  (Cool În cazul în care se constată defecţiuni tehnice, conducătorul auto va semna formularul prevăzut la alin.(7), în baza căruia inspectorii de trafic vor lua măsurile legale care se impun.
  (9) În cazul în care conducătorul auto refuză semnarea formularului prevăzut la alin.(7), inspectorul de trafic are obligaţia de a impune conducătorului auto deplasarea vehiculului rutier la unitatea care funcţionează sub autoritatea autorităţii competente sau la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de autoritatea competentă în vederea efectuării verificării tehnice, urmând ca măsurile pe care le va lua să fie în concordanţă cu rezultatul acestei verificări.
  (10) Refuzul conducătorului auto de a semna formularul prevăzut la alin.(7), precum şi refuzul acestuia de a deplasa vehiculul rutier la unitatea prevăzută la alin.(9) în vederea verificării tehnice, se consideră refuz al efectuării controlului. "
  (11) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi a celorlalte prevederi în vigoare privind activitatea de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, se efectuează în trafic şi la sediul centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, respectiv în trafic şi la sediul şcolilor de conducere auto.
  Art. 88. -(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice autovehicul care circulă pe drumul public şi execută activităţi de transport rutier în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi activitatea de instruire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.
  (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activităţile prevăzute la alin. (1).
  (3) La afişarea pe dispozitivul de semnalizare luminoasă de culoare roşie, cu care este dotat autovehiculul de control, a mesajului “URMAŢI-MĂ”, conducătorul auto al vehiculului rutier vizat este obligat să însoţească autovehiculul de control până la locul efectuării controlului.
  Art. 89. - Sunt supuse controlului, toate vehiculele rutiere care sunt oprite, staţionează sau circulă pe toate categoriile de drumuri publice, destinate şi utilizate pentru transportul de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone, toate autovehicule destinate şi utilizate pentru transportul de persoane, care prin construcţie şi echipare, pot transporta mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, precum şi toate autovehiculele utilizate la activitatea de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.
  Art. 90. - În cazul efectuării controlului activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto, a instructorilor auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră, inspectorii de trafic au dreptul să solicite şi să verifice orice document având relevanţă sau legătură cu activitatea respectivă.
  (2) La efectuarea controlului prevăzut la alin. (1), inspectorii de trafic au dreptul să verifice condiţiile de autorizare şi funcţionare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto.
  (3) La controlul în trafic privind activitatea de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, inspectorii de trafic au dreptul să verifice autovehiculele utilizate în activitatea respectivă, inclusiv dreptul de a efectua controlul la bordul acestora în vederea constatării respectării condiţiilor de pregătire.
  (4) În cazul efectuării controlului în trafic privind activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorii auto au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii de trafic.
  (5) - La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, operatorilor de transport, centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere sau şcolilor de conducători auto, reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop.
  Art. 91. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, şcolilor de conducători auto sau centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, inspectorii au dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de acestea.
  (2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, şcolilor de conducători auto sau centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, acestea au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop.


  (
  CAPITOLUL XI
  Sancţiuni şi contravenţii

  SECŢIUNEA 1
  Sancţiuni

  Art. 92. – (1) Licenta de transport se retrage de catre autoritatea competenta în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente continând informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia.
  (2) Copia conforma a licentei de transport se suspenda de catre autoritatea competenta în cazul savârsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile în vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.
  (3) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă copia conformă a licentei de transport se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme
  Art. 93. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de catre autoritatea competenta în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente continând informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acestuia.
  (2) Copia conforma a certificatului de transport în cont propriu se suspenda de catre autoritatea competenta în cazul savârsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile în vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.
  (3) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme
  Art. 94. – (1)Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se retrage de catre autoritatea competenta în cazul savârsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile în vigoare.
  (2) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se retrage licenta pentru activitati conexe se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme
  Art 95. – (1)Licenta pentru traseu sau autorizatia de transport international, eliberata de autoritatea competenta, se retrage de catre aceasta în cazul în care nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei sau în cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului
  (2) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se retrage licenta de traseu se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme
  Art. 96. - (1) În cazul circulaţiei unui vehicul rutier / ansamblu de vehicule care depăşeşte masa totală maximă autorizată, masa maximă autorizată pe axă/grup de axe, se procedează la imobilizarea acestuia în condiţii de siguranţă rutieră, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului.
  (2) În cazul nerespectării prevederilor art. 342 alin.(3)(pasageri numai pe scaune), suplimentar sancţiunii contravenţionale, se procedează la imobilizarea autovehiculului în condiţii de siguranţă rutieră, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului.
  Art. 97. – (1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se deţin următoarele documente valabile, după caz: licenţă de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenţă de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.
  (2) În cazul utilizării la transport a unui vehicul care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.
  (3) În cazul utilizării la transport a unui vehicul care prezintă defecţiuni tehnice majore, se reţine certificatul de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare. Certificatul de înmatriculare se restituie după remedierea defecţiunilor constatate.
  (4) Inspectorii de trafic au dreptul să reţină documentele prevăzute la alin. (1), precum şi certificatul de competenţă profesională, dacă acestea au valabilitatea depăşită, nu sunt conforme cu transportul efectuat sau nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestora, după caz.
  (5) Plăcuţele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul judeţean de poliţie respectiv, care notifică deţinătorului autovehiculului faptul că suspendarea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora.
  (6) Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum şi de reţinere a certificatului de înmatriculare şi/sau a plăcuţelor de înmatriculare, conform prevederilor alin. (1)-(5), se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.
  SECŢIUNEA a 2-a
  Contravenţii
  ART. 98. - Constituie contravenţii, dacă nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale, următoarele fapte:
  a) efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe acestuia fără a deţine licenţă de transport, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe, licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz;
  b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a deţine copia conformă a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţine întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;
  c) efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea vehiculului;
  d) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj;
  e) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier;
  f) sustragerea sau obstrucţionarea efectuării controlului la sediul întreprinderii sau al operatorului de transport rutier care efectuează activităţi de transport rutier sau activităţi conexe transportului rutier, după caz.
  ART. 99. - (1) De faptele menţionate la art. 98 lit. a), b) şi f) este răspunzătoare/răspunzător managerul de transport şi/sau administratorul întreprinderii, după caz.
  (2) De faptele menţionate la art. 98 lit. a), c), d) şi e) este răspunzător conducătorul auto, după caz.

  ART. 100. - (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz:
  a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 98 lit. a) şi d).
  b) de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 98 lit. b);
  c) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 98 lit. f).
  (2) Se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului auto român sau străin, după caz:
  a) de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 98 lit. c) şi e).
  Art. 101. - Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic internaţional de către un operator de transport rutier străin, având ca ţară de tranzit sau de destinaţie România, fără existenţa la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional;
  b) efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de închiriere sau de leasing;
  c) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fără a emite legitimaţii de călătorie;
  d) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic naţional, cu ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată în România;
  e) efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz;
  f) efectuarea transportului rutier de mărfuri perisabile în trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;
  g) efectuarea transportului rutier de persoane fără existenţa la bordul vehiculului a licenţei de traseu sau a autorizaţiei de transport, a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz;
  h) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
  i) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional cu persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport;
  j) efectuarea transportului rutier de către conducătorul auto fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului de competenţă profesională sau a dovezii angajării acestuia de către întreprindere în cazul în care vehiculul este deţinut în baza unui contract de leasing sau de închiriere;
  k) utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto fără contract de muncă, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competenţă profesională;
  l) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum şi condiţionarea accesului la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimaţiilor de călătorie;
  m) permiterea accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
  n) lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul la serviciile acesteia;
  o) nerespectarea prevederilor licenţei de traseu, ale autorizaţiei de transport internaţional sau ale graficului de circulaţie;
  p) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transporturilor rutiere, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, ori utilizarea lor completate necorespunzător;
  r) călătoria fără legitimaţie de călătorie valabilă la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate;
  s) efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin certificat de competenţă profesională;
  ş) neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor;
  t) transportul rutier de persoane pe un traseu judeţean, interjudeţean sau internaţional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
  ţ) utilizarea de conducători auto fără drept de muncă în România;
  u) efectuarea de transporturi rutiere prin servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional cu persoane care nu au în posesia lor legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului;
  v) efectuarea de transporturi rutiere în cont propriu cu persoane care nu au în posesia lor documente eliberate de întreprindere, din care să rezulte că transportul este în cont propriu;
  w) efectuarea de activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public fără existenţa contractelor de transport stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  x) efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport;
  y) nedeţinerea la sediul întreprinderilor sau al operatorilor de transport a documentelor de transport, a cărţilor de identitate ale vehiculelor, a dovezilor dreptului de deţinere a vehiculelor pentru vehiculele deţinute temporar în folosinţă sau a evidenţei autorizaţiilor de transport internaţional pentru transportul rutier internaţional de marfă ori a contractelor pentru serviciile autogării, după caz.
  z) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activităţi conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă ori condiţii decât cele în care au fost eliberate;
  aa) utilizarea de către întreprinderile deţinătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule deţinute cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 12;
  ab) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să deţină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002;
  ac) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier şi operatorilor de activităţi conexe transportului rutier;
  ad) efectuarea de către şcolile de conducători auto a pregătirii persoanelor fără respectarea programei de pregătire aprobate;
  ae) nerespectarea de către şcolile de conducători auto a prevederilor privind evidenţa cursanţilor;
  af) utilizarea de către şcolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului de pregătire teoretică şi practică, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  ag) utilizarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  ah) nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către persoana desemnată care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare.
  ai) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice minore;
  aj) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore;
  ak) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase;
  al) efectuarea transportului rutier cu depăşirea masei totale maxime totale autorizate a vehiculului sau ansamblului de vehicule;
  am) efectuarea transportului rutier cu depăşirea masei maxime totale autorizate pe axă/grup de axe, a vehiculului sau ansamblului de vehicule.
  ART. 102. - (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz:
  a) de la 500 lei la 1000 lei, fapta prevăzută la art. 101 lit. ai);
  b) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 101 lit. a), b), e), g), o) şi z);
  c) de la 1.500 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 101 lit. aj) şi am);
  d) de la 2.500 lei la 4.000 lei faptele prevăzute la art. 101 lit. ak) şi al);
  e) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 101 lit. k),ţ), x), y), aa), ab) şi ac);
  f) de la 7.000 lei la 9.000 lei , faptele prevăzute la art. 101 lit. f), h), i) si p);
  g) de la 10.000 lei la 15.000 lei, fapta prevăzută la art. 101 lit. d).”
  (2) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor care efectuează activităţi conexe transportului rutier:
  a) de la 7.000 lei la 9.000 lei, faptele prevăzute la art. 101 lit. m),n) şi ac);
  b) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 101 lit. l) şi w).
  (3) Se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului auto:
  a) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 101 lit. j);
  b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 101 lit. s) şi v);
  c) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 101 lit. c),ş), t) şi u).
  (4) Se sancţionează cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicată persoanei care călătoreşte fără legitimaţie de călătorie, fapta prevăzută la art. 101 lit. r).
  (5) Se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă şcolilor de conducători auto sau instructorilor auto autorizaţi ori persoanei desemnate, după caz, faptele prevăzute la art. 101 lit. ad), ae), af), ag) şi ah).
  (6) Se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, aplicabilă şcolilor de conducători auto, nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2) şi ale art. 72.
  (7) Se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă instructorilor auto prevăzuţi la art. 73. alin. (1), pentru nerespectarea prevederilor art. 73.
  (Cool Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, agentul constatator făcând menţiune în acest sens în procesul-verbal.


  CAPITOLUL XII
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

  Art. 103. - Începând cu data de 4 decembrie 2011, vor fi aplicabile dispoziţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, Regulamentul (CE) nr.1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi Regulamentul (CE) nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006.
  Art. 104. - Licenţele de traseu în trafic interjudeţean valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până în anul 2014, an în care expiră programul de transport prin servivii regulate în trafic interjudeţean.
  Art. 105. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobat nr.102/2006.

  Va informam ca marti, 15 iunie 2010, ora 10, va avea loc sedinta in cadrul careia se va supune dezbaterii partenerilor sociali proiectul de Ordonanţă privind transporturile rutiere.


  Totodată pentru centralizare rapidă, propunerile dumneavoastră vor fi transmise, până luni, 14 iunie 2010, ora 15, atât pe suport de hârtie (fax nr. 021-3196129) cât şi în format electronic (mail dialog.social@mt.ro) în conformitate cu modelul de mai jos:

  Cap tabel :

  Text proiect de act normativ / Amendamente propuse / Motivaţie

  Art. 1 . ….
  Art. 2…

   Acum este: Joi Oct 18, 2018 5:23 pm