A.N.I.A.R. - “Numai impreuna vom reusi !”

Asociatia Nationala a Instructorilor Auto din Romania. Str.Horia Macelariu, Nr.23-25, Sector 1, Bucuresti, Tel : 0722.748.647; Fax: 0318.155.806; E-mail: dmarciulescu50@yahoo.com


  Proceduri privind suspendatrea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

  Distribuiţi
  avatar
  Admin
  Admin

  Mesaje : 101
  Puncte : 284
  Data de inscriere : 07/03/2010
  Varsta : 67
  Localizare : Bucuresti

  Proceduri privind suspendatrea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

  Mesaj  Admin la data de Vin Apr 23, 2010 9:41 am

  Stimati colegi,
  Va postez atasat proiectul cu " Proceduri privind suspendatrea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare".
  Ieri 22 aprilie 2010 a primit vot pozitiv din partea Comisiei de Dialog Social la MTI, cu un singur vot negativ din partea UNPR, adica al meu.
  Aceasta este forma finala, care pleaca de la MTI la MAI, unde luni 26 aprilie 2010 va avea loc Comisia de Dialog Social.
  Probabil, saptamana viitoare va fi semnat de cei 2 ministri de resort, va aparea in M.Of. si va intra in vigoare.
  Astept comentariile d-voastra.
  Cu stima,
  Dumitru MARCIULESCU
  Presedinte ANIAR

  ANEXA
  PROCEDURI
  privind suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin
  reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de
  înmatriculare


  Art. 1 – Inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române – ARR ori, după caz, ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, atunci când constată contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul, după efectuarea opririi acestuia, reţin certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare al vehiculului respectiv.

  Art. 2 - (1) Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regulă, în afara părţii carosabile, iar acolo unde nu există asemenea condiţii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordură ori în spaţiile de parcare. Dacă drumul este intens circulat, oprirea se face pe o arteră laterală pentru a nu stânjeni circulaţia celorlalte vehicule.
  (2) Pe timpul nopţii aceste locuri trebuie să fie iluminate, evitându-se oprirea în
  locuri unde această manevră este interzisă prin lege.
  (3) Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control în curbe, pe sectoare de drum înclinat, unde vizibilitatea este redusă, în intersecţii, pe trecerile pentru pietoni, pe porţiuni de drumuri înguste, precum şi în orice alte locuri unde s-ar împiedica desfăşurarea normală a traficului.
  (4) În interiorul localităţilor, oprirea se face lângă şi paralel cu trotuarul, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului astfel încât să nu fie afectată fluenţa traficului rutier.

  Art. 3 - (1) Reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare se face după demontarea acestora de către conducătorul autovehiculului, iar când acesta refuză, de către agentul constatator, într-un spaţiu special destinat parcării. În vederea aplicării acestei măsuri, conducătorul autovehiculului are obligaţia de a deplasa vehiculul în cel mai apropiat loc indicat de agentul constatator.
  (2) În caz de neconformare poliţistul rutier aplică dispoziţiile legale în vigoare privind nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
  (3) În caz de neconformare inspectorul ARR aplică dispoziţiile legale în vigoare privind sustragerea de la efectuarea controlului în traficul rutier.
  (4) După întocmirea procesului verbal de constatare a contravenţiei, agentul constatator întocmeşte şi procesul-verbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, al cărui model este prevăzut în anexele nr.1 a) şi nr.1 b), 1c) sau 1d), dispunând prin acesta din urmă suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului respectiv.
  (5) Procesul-verbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu
  numărul de înmatriculare se întocmeşte în două exemplare, unul dintre acestea
  se înmânează conducătorului autovehiculului.
  (6) În cazul în care conducătorul autovehiculului refuză să primească un
  exemplar al procesului verbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, acesta se comunică contravenientului, de către agentul constatator.
  (7) În situaţia în care certificatul de înmatriculare al autovehiculului nu poate fi
  reţinut, suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului operează din momentul reţinerii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, despre aceasta făcându-se menţiune în procesul verbal de reţinere.
  Art. 4 – (1) Ca urmare a aplicării măsurilor menţionate la art. 1, atât autovehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate se află sub răspunderea juridică a utilizatorului autovehiculului, conform legii.
  (2) În cazul aplicării măsurii suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate.
  Art. 5 – (1) Măsura suspendării dreptului de utilizare nu se aplică în momentul constatării faptei autovehiculelor care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.
  (2) În cazul autovehiculelor prevăzute la alin. (1) măsura suspendării dreptului de utilizare prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare se aplică ulterior constatării faptei, la locul de descărcare al mărfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, după caz, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR.
  (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), când fapta a fost constatată de către agenţii/ofiţerii de poliţie, actele de constatare se trimit în termen de 2 zile lucrătoare, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – ARR, în raza căreia îşi are sediul /domiciliul contravenientul care, în baza copiei procesului verbal de constatare a contravenţiei, dispune suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu
  numărul de înmatriculare.
  (5) Dacă autovehiculul care face obiectul contravenţiei nu este deţinut de către un operator de transport rutier, măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului se duce la îndeplinire de către agenţia teritorială ARR împreună cu Serviciul Rutier/Brigada Rutiera în raza căreia îşi are sediul/domiciliul contravenientul.
  (6) În cazul în care măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare si a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare se dispune la sediul/domiciliul contravenientului, se întocmeşte procesul verbal de reţinere în două exemplare, din care unul se înmânează contravenientului.
  Art. 6 – (1) După aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, se transmit la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti/ Serviciul Rutier/Brigada
  Rutieră pe raza căruia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data constatării.
  (2) Atunci când măsura a fost dispusă de ofiţerii/agenţii de poliţie, documentele
  şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin.(1) se transmit în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, Serviciului rutier/Brigada Rutieră, din zona lor de competenţă teritorială.
  (3) Serviciul rutier/Brigada Rutieră implementează menţiunile corespunzătoare în evidenţe şi transmite documentele prevăzute la art. 6 alin.(1), Inspectoratului de Poliţie al Judeţului sau Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti/ Serviciului Rutier/ Brigăzii Rutiere, pe raza căruia este înmatriculat autovehiculul.
  (4) Inspectoratul de Poliţie al Judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti/ Serviciul Rutier/Brigada Rutieră, pe raza căruia este înmatriculat vehiculul, notifică deţinătorului înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului suspendarea dreptului de utilizare al acestuia.
  Modelul notificării este prevăzut în anexa nr.2 la prezentele proceduri.
  (5) Împreună cu notificarea se transmite o copie a procesului-verbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
  Art. 7 - (1) În situaţia în care autovehiculul este înmatriculat în alt stat, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare reţinute în condiţiile art.1 se transmit la Serviciul Rutier/Brigada Rutieră, pe raza căruia a fost dispusă măsura, unde se păstrează până la expirarea termenului de suspendare sau efectuarea dovezii plăţii amenzii, după caz. Această situaţie
  se notifică în scris, în termen de 15 zile, Direcţiei Rutiere din cadrul I.G.P.R.
  (2) În baza notificării, Direcţia Rutieră informează, în termen de 5 zile de la primirea corespondenţei, ambasada din România a statului unde este înmatriculat vehiculul în cauză.
  (3) În acest caz se completează procesul verbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare prevăzut în anexele 1c) sau 1d), după caz.
  (4) La expirarea termenului de suspendare de 6 luni, certificatul de înmatriculare si plăcuţele cu numărul de înmatriculare reţinute, se transmit Direcţiei Rutiere.
  Art. 8 – Plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare reţinute se restituie deţinătorului vehiculului înscris în certificatul de înmatriculare, la cerere, în baza dovezii achitării amenzii contravenţionale sau, după caz, la expirarea termenului de 6 luni.

   Acum este: Joi Oct 18, 2018 6:04 pm