A.N.I.A.R. - “Numai impreuna vom reusi !”

Asociatia Nationala a Instructorilor Auto din Romania. Str.Horia Macelariu, Nr.23-25, Sector 1, Bucuresti, Tel : 0722.748.647; Fax: 0318.155.806; E-mail: dmarciulescu50@yahoo.com


  Proiect O.M.T.I .- O.U..G nr.34/12.02.2010

  Distribuiţi
  avatar
  Admin
  Admin

  Mesaje : 101
  Puncte : 284
  Data de inscriere : 07/03/2010
  Varsta : 67
  Localizare : Bucuresti

  Proiect O.M.T.I .- O.U..G nr.34/12.02.2010

  Mesaj  Admin la data de Mier Apr 21, 2010 7:45 am

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  DIRECŢIA TRANSPORT RUTIER
  REFERAT DE APROBARE
  a Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de înmatriculare.
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în
  scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri si de persoane, a fost promovată pentru combaterea practicilor ilicite în activităţile de transport rutier de persoane, transport în regim de taxi si în regim de închiriere, în prestarea serviciilor de transport public local, precum si în activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.
  Prin art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2010, s-a prevăzut că procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare si a plăcuţelor de înmatriculare, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a respectivei Ordonanţe de urgenţă a guvernului.
  Astfel, măsura suspendării dreptului de utilizare a unui vehicul prin reţinerea certificatului de
  înmatriculare si a plăcuţelor de înmatriculare, va duce la întărirea si perfecţionarea instrumentelor legale de combatere a fraudei fiscale si a altor activităţi ilicite în domeniile vizate.
  În acest context, considerăm că prin acţiunile de control ale inspectorilor de trafic ai Autorităţii
  Rutiere Române - A.R.R. si ofiţerilor si/sau agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au
  calitatea de poliţisti rutieri, urmate de aplicarea măsurii de suspendare dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare si a plăcuţelor de înmatriculare în cazurile în care se impune această măsură, se vor combate activităţile ilicite din domeniile menţionate mai sus.
  Prin urmare, prezentul ordin comun stabileste o procedură unitară care va fi urmată atât de
  inspectorii de trafic din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cât si de ofiteri si/sau agentii depolitie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, în vederea suspendării, în condiţiile legii, a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare.
  De asemenea, sunt prevăzute responsabilităţi legate de siguranţa autovehiculului, a mărfurilor sau
  a persoanelor transportate, documentele care sunt emise de către agenţii constatatori cu ocazia reţinerii certificatului de înmatriculare si a plăcuţelor de înmatriculare, precum si procedura de urmat în cazul vehiculelor care sunt exceptate în condiţiile legii de la măsura imobilizării pe loc a dreptului de utilizare.
  Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi Ordinul ministrului transporturilor si
  infrastructurii pentru aprobarea procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de înmatriculare.

  DIRECTOR
  SORIN SÎRBU


  MINISTERUL ADMINISTRATIEI MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  ŞI INTERNELOR ŞI INFRASTRUCTURII
  Nr._________/______________ Nr._________/______________


  O R D I N
  pentru aprobarea procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin
  retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de înmatriculare
  În temeiul prevederilor art. IV din Orodnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele
  masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
  Administratiei si Internelor aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor şii ministrul transporturilor si infrastructurii emit următorul O R D I N :

  Art. 1. - Se aprobă procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin
  retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare prevăzute anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2. - Inspectoratul General al Politiei Romane si Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. vor
  duce la indeplinire prevederile prezentului ordin

  Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Subcapitolul V.71 -Procedura de
  suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, cu modificările si completările ulterioare.

  Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  MINISTRUL ADMINISTAŢIEI MINISTRUL TRANSPORTURILOR
  ŞI INTERNELOR ŞI INFRASTRUCTURII
  VASILE BLAGA, RADU MIRCEA BERCEANU


  Anexă

  Proceduri de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare

  Art. 1. - (1) Măsura suspendării dreptului de utilizare a unui vehicul prin reţinerea certificatului şi a plăcuţelor de înmatriculare se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, într-un spaţiu special destinat parcării şi se
  aplică, dupa caz, de către inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - ARR si ofiteri si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de
  politisti rutieri, în cazurile prevazute de lege.

  (2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului se face prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare şi se consemnează într-un proces-verbal al cărui model este prevăzut în anexele nr.1a) si 1b) la prezentele proceduri, aplicându-se totodată şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare prevazuta de legislatia in vigoare.

  Art. 2 - (1) Dacă fapta pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului s-a constatat într-un loc care nu respectă prevederile art. 1 alin. (1), în vederea aplicării acestei măsuri contravenientul are obligaţia de a deplasa vehiculul în cel mai apropiat loc care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) indicat de agentul constatator.
  (2) Locurile prevăzute la alin. (1) pot fi private sau publice, iar costurile legate de utilizarea acestora se suportă integral de către contravenient.
  (3) Ca urmare a aplicării măsurilor menţionate la art. 1, atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate se află sub răspunderea juridică a utilizatorului vehiculului, conform legii.
  (4) În cazul aplicării măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate.

  Art. 3. - (1) Vehiculelor care sunt exceptate în condiţiile legii de la măsura imobilizării nu li se poate aplica măsura suspendării dreptului de utilizare în momentul constatării faptei.
  (2) În cazul vehiculelor prevăzute la alin. (1) măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare se aplică ulterior constatării faptei, la locul de descărcare al mărfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, după caz, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR.

  Art. 4. - Retinerea placutelor de inmatriculare se face prin demontarea acestora de catre conducatorul vehiculului sau de catre agentul constatator.

  Art. 5 - (1) Odata cu aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcuţelor de înmatriculare, se intocmeste procesul verbal prevazut la art. 1 alin. (2) in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat conducatorului vehiculului.
  (2) In cazul in care conducatorul vehiculului refuza sa primeasca un exemplar al procesului verbal de retinere a certificatului de înmatriculare si a plăcuţelor de înmatriculare, acesta va fi comunicat contravenientului.
  (3) In situatia in care certificatul de inmatriculare al vehiculului nu poate fi retinut, suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului opereaza din momentul retinerii plăcuţelor de înmatriculare, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul
  verbal de retinere

  Art. 6. - (1) După aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, certificatul de înmatriculare si plăcuţele de înmatriculare împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesuluiverbal de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, se transmit la Inspectoratul Judeţean de Poliţie sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti/ Serviciul Rutier pe raza caruia este inmatriculat vehiculul, in termen de 3zile de la data constatarii.
  (2) Inspectoratul Judeţean de Poliţie sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti/ Serviciul Rutier pe raza caruia este inmatriculat vehiculul va notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare al autovehiculului suspendarea dreptului de utilizare al acestuia. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr.2 la prezentele proceduri.
  Art. 7. - Placutele de inmatriculare si certificatul de inmatriculare retinute se restituie detinatorului vehiculului inscris in certificatul de inmatriculare al vehiculului, la cererea acestuia, in baza dovezii achitarii amenzii sau la expirarea termenului prevazut de lege privind suspendarea dreptului de utilizare al vehiculului.

  Acesta este proiectul OMTI - OUG nr.34/12.04.2010 pe care l-am primit la 20.04.2010 de la CDS si care va fi pe ordinea de zi la sedinta de joi 22.04.2010.
  Astept propunerile si comentariile d-voastra.
  Cu stima,
  Dumitru MARCIULESCU,
  Presedinte ANIAR

   Acum este: Joi Oct 18, 2018 5:39 pm